Video - Kako neprihvaćanje pohvale čini vezu praznom

Video - Kako neprihvaćanje pohvale čini vezu praznom


Kako reagirate kada dobijete pohvalu?
 
Da li skrećete temu?
 
Da li se zbunite pa ne znate što biste rekli ili možda umanjujete značaj pohvale?
 
Pogledajte krati video o tome kako prihvatiti pohvalu i osnažiti ljubav u vezi.
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
Klikom ovdje preuzmite svoj poklon, vodić -Tri koraka da vas partner počne doživljavati i slušati za manje od minute.
 
 
 

Barbara Grgurić, Life Coach za Sretne Veze